De estetiska ämnena i integration med läs- och skrivinlärning – En kvalitativ undersökning av fem pedagoger i år 1-2

 • Göran Carlsson
 • Beatrice Thornström

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med arbetet är att undersöka vilken uppfattning pedagoger har av att använda de estetiska ämnena musik, bild och drama som ett integrerat arbetssätt i samband med läs- och skrivinlärning. Utifrån syftet har följande problemformulering preciserats med två tillhörande underfrågor: Vilken uppfattning har pedagoger i år ett och två om de estetiska ämnena musik, bild och drama i integration med läs- och skrivinlärning?

  •Hur ser deras egen verksamhet ut inom läs- och skrivinlärning?

  •Hur ser de på sin egen roll som pedagog i läs- och skrivinlärningsprocessen?

  Undersökningen har utförts genom att studera litteratur inom området och för att besvara syftet har det gjorts en empirisk undersökning i form av kvalitativa intervjuer. Resultatet visar att samtliga respondenter i undersökningen ser positivt på att integrera de estetiska ämnena i läs- och skrivinlärning. De flesta respondenter i undersökningen väljer att kombinera olika metoder vid läs och skrivinlärning. Så gott som samtliga respondenter har någon gång använt sig av de estetiska ämnena i integration med läs-och skrivinlärning, men inte i någon större utsträckning och har då i de flesta fall använts omedvetet. Anledningen till att de inte i någon större omfattning har integrerat de estetiska ämnena i läs- och skrivsammanhang har varit bristande kunskaper i de estetiska ämnena. Så gott som samtliga respondenter ser på sin egen pedagogiska roll i denna process som en handledare som är där för att stödja eleverna i deras kunskapsutveckling.

  Tilldelningsdatum2007-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '