”De får se vad de vill uttrycka” - estetiska ämnens och skönlitteraturs påverkan på elevers läs- och skrivlust

 • Sandra Lundberg
 • Anna-Karin Nilsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Detta arbete syftar till att se om lärare använder sig av de estiska ämnena och skönlitteratur då det gäller att påverka elevers läs- och skrivlust. De estetiska ämnena har avgränsats till att gälla drama, bild och musik. Undersökningen bygger på intervjuer med nio lärare i årskurs tre till sex. Resultatet visar att lärarna arbetar med främst skönlitteratur för att stimulera elevernas lust till läsning och skrivning. De använder även drama och bild i samma syfte. Att använda musik för att väcka läslust är dock inte lika självklart för lärarna i undersökningsgruppen. I resultatet framgår det också att undervisningen måste sättas i ett sammanhang för att eleverna ska bibehålla lusten och intresset för att läsa och skriva. Även elevernas självförtroende och föräldrarnas attityd till läsning har betydelse.

  Tilldelningsdatum2006-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '