De osedda barnen
: Kvinnors upplevelser av förälder/föräldrars alkoholmissbruk och alkoholmissbrukets påverkan under barndom och vuxenliv

 • Anette Gren
 • Lena 0hlsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur kvinnor som vuxit upp i familjer med alkoholmissbruk har upplevt sin uppväxt och hur vuxenlivet har blivit påverkat. Vi vill även få en ökad förståelse och kunskap om upplevelser av stöd och hjälp under de vuxna barnens barndom och fram till idag som vuxen. Genom tio kvalitativa intervjuer av vuxna kvinnor till alkoholmissbrukare har vi kunnat få en förståelse hur det var att växa upp med alkohol i familjen och hur de hanterade det som var problemfyllt. Vi ville få en förståelse hur de vuxna barnen upplevde stöd under sin barndom, vad som varit gynnande, samt hur de mår idag som vuxen.

  Tilldelningsdatum2010-aug.-10
  OriginalspråkSvenska
  HandledareSven-Erik Olsson (Handledare) & Ulla Zetterlind (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Övrigt

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Socialt arbete (50402)
  • Samhällsvetenskap (5)

  Nyckelord

  • vuxna barn till alkoholister
  • barn till alkoholister
  • barn
  • omsorgssvikt
  • alkohol

  Citera det här

  '