De yngsta barnens möjlighet till delaktighet och inflytande i planerad undervisning
: ur ett förskollärarperspektiv

 • Ann-Kristin Eugén
 • Anna Karlsson

Examensarbete: Högskoleexamen

Abstract

Syftet med studien är hur förskollärare beskriver att de möjliggör de yngsta barnens delaktighet och inflytande i planerad undervisning. Då det var studiens syfte att undersöka förskollärares beskrivningar valdes en kvalitativ metod bestående av semistrukturerade intervjuer. De teoretiska utgångspunkterna är det sociokulturella perspektivet och det utvecklingspedagogiska perspektivet. Analysen utgår från begreppen förskollärares kommunikation, socialt samspel och hur de yngsta barnens intresse tas tillvara på i planerad undervisning. Resultatet visade att förskollärare möjliggör de yngsta barnens delaktighet och inflytande i planerad undervisning genom att använda dokumentation, vara aktiv och ta tillvara på barnens initiativ till samspel.

Tilldelningsdatum2020-mars-26
OriginalspråkSvenska
HandledareLena Bäckström (Handledare) & Kerstin Hansson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Förskollärarutbildning

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • dokumentation
 • kommunikationssätt
 • socialt samspel
 • förhållningssätt
 • aktiva förskollärare
 • inflytande och delaktighet

Citera det här

'