Delad generositet
: Spelifiering för insamling till katastrofhjälp

 • Christopher Johansson
 • Helena Palm

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Det uppkommer ständigt nya behov av katastrofhjälp i världen. Aktuell forskning
visar att viljan att skänka pengar ofta är hög precis när en katastrof har inträffat
men att den senare avtar även om katastrofen fortsätter att pågå över en längre tid.
Studien undersöker givarens motivation av donationer till katastrofhjälp med hjälp
av spelifiering genom digitala märken. Undersökningen görs med utgångspunkt i
tre märkesegenskaper, hierarki, livslängd och social delning. Med stöd i
konceptdriven designforskning tas ett koncept för design av märkesegenskaper i
kontexten katastrofhjälp fram, utvärderas och revideras. Det teoretiska bidraget av
studien visar på att social delning upplevs som en faktor som påverkar andra till
att också bidra och till att skapa medvetenhet kring hjälpbehov. Detta kan ha
positiva effekter på samhället genom att öka summan av insamlade medel.
Tilldelningsdatum2023-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareMontathar Faraon (Handledare) & Martin Wetterstrand (Handledare)

Utbildningsprogram

 • Digital design

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Systemvetenskap, informationssystem och informatik (10202)

Nyckelord

 • spelifiering
 • märken
 • katastrofhjälp
 • donationer
 • digitala plattformar
 • motivation
 • konceptdriven designforskning

Citera det här

'