Delaktighet och inflytande i fritidshemmet
: En observationsstudie om personalens arbete med barns delaktighet och inflytande

 • Frida Birr
 • Matilda Noaksson

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

Rapporten redogör för en undersökning av hur fritidspersonalen arbetar för att göra barn delaktiga och ges inflytande i fritidshemmets verksamhet och undervisning. Det för att barns delaktighet och inflytande är återkommande i styrdokumentens riktlinjer, i tidigare forskning och i annan litteratur. Därför har rapporten en kvalitativ metodansats som är inspirerad av etnografi och använder observationer med fältanteckningar som metod. För att få syn på hur barns delaktighet och inflytande möjliggörs i fritidshemmets verksamhet och undervisning har Shiers delaktighetsmodell använts som verktyg under observationerna samt som ett hjälpmedel under analysprocessen. I resultatet redovisas förhållningssätt, till exempel bemötande och kroppsspråk som kan öppna vägarna till barns delaktighet och inflytande. I resultatet redovisas även olika arbetssätt som möjliggör barns delaktighet och inflytande, till exempel planerade och oplanerade aktiviteter som är frivilliga för barnen att delta i, handuppräckning, mellisvärd och drop-in mellanmål.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareSara Lenninger (Handledare), Kristina Westlund (Bedömande lärare) & Sara Lenninger (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: fritidshem

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogik (50301)

Nyckelord

 • Delaktighet
 • Inflytande
 • Fritidshemmet
 • Vägar till delaktighet
 • Förhållningssätt
 • Arbetssätt

Citera det här

'