Demokrati genom demokrati
: Elevdemokratins påverkan för demokratisk förståelse utifrån ett lärarperspektiv

  • Fredrik Persson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Denna studie kommer handla om hur lärare i samhällskunskap i årskurs 4-6 tolkar och arbetar med begreppet elevdemokrati och om de ser de effekter som skrivs av Skolverket för elevernas demokratiska förståelse. Forskning visar på att det finns en problematik kring begreppet elevdemokrati, det är ett begrepp som är svår tolkat och abstrakt. Forskning visar även på att det finns andra arbetssätt att arbeta med elevers demokratiska förståelse. Jag kommer i denna studie ta del av John Dewey och hans teorier kring praktiska erfarenheters vikt i elevers förståelse kring ett ämne, learning by doing. För att besvara frågeställningarna i denna studie har jag använt mig utav semistrukturerade intervjuer.

Tilldelningsdatum2019-juni-13
OriginalspråkSvenska
HandledareThomas Sörensen (Handledare) & Ingemar Ottosson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

Nyckelord

  • elevdemokrati
  • bildning
  • politisk socialisation
  • värdengrunden
  • demokrati

Citera det här

'