Demokratiteori i svensk skolforskning – en kritisk granskning

 • Per Broberg
 • Robert Madrusan

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Ämnet för den här uppsatsen är demokratiteorier i svensk skolforskning. Hur hanteras demokratibegreppet i skolforskningen? Syftet är att utröna vilka demokratiteorier som är dominerande i den svenska skolforskningen genom att teorikritiskt analysera källmaterialet utifrån existerande demokratiteorier och begrepp. Genom en idékritisk kvalitativ teorianalys av svensk skolforskning med anknytning till demokrati avses att utröna vilka dessa teorier är och på vilket sätt de används.

  Källmaterialet består av fem forskningsrapporter vars ämnen rör demokrati eller demokratifrågor i anknytning till skolan. Källmaterialet presenteras i detalj och analyseras utifrån demokratiteorier.

  I analysen framkommer bristen på problematisering av demokratibegreppet. Tillsammans med en instrumentell syn på vad demokrati innebär framkommer, i det undersökta materialet, resultatinriktade tankegångar kring demokratin i skolan.

  Tilldelningsdatum2008-juni-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '