Den öppna och humanistiska konstnärsmänniskan
: en studie i fördomsfullhet

  • Madeleine Barringer
  • Helen Halmell

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Studien syftar till att undersöka om (a) personer med konstnärliga yrken har en lägre nivå av generell fördomsfullhet än personer med icke-konstnärliga yrken samt om (b) öppenhet och (c) humanism medierar sambandet mellan yrkeskategorier och generell fördomsfullhet. Resultaten från vår studie visar att vi inte fick stöd för att personer med konstnärliga yrken har en lägre nivå av generell fördomsfullhet än personer med andra yrken, dock fanns det en signifikant skillnad i graden av öppenhet. Vi fick heller inte stöd för att öppenhet eller humanism medierar sambandet mellan yrke och generell fördomsfullhet, men det fanns en skillnad i humanism mellan yrkeskategorier, där konstnärliga yrken visade en högre nivå. Många frågor återstår dock att besvara inom området då det finns delade åsikter om hur personlighet och personlighetsdrag, kopplade till individens världsbild, är relaterade till social miljö eller är genetiskt betingade. Fokus för denna studie var att studera gruppernas generella fördomsfullhet och faktorer som kan vara kopplade till dessa eventuella skillnader. Dock skulle ytterligare forskning vara nödvändig för att utreda samband mellan yrkesval, personlighet, världsbild samt generella fördomar.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareÖyvind Jörgensen (Handledare) & Emma A. Renström (Examinator)

Kurser och ämnen

  • Psykologi

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Psykologi (50101)

Nyckelord

  • Konstnärliga yrken
  • Generella fördomar
  • Big Five
  • Öppenhet
  • Humanism

Citera det här

'