Den aktuella kunskapen om strokedrabbade personers erafrenheter av ätsituationen
: En allmän litteraturstudie

 • Elisabeth Ekberg

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Varje år insjuknar i Sverige mellan 25–30 000 personer i stroke. Det är 80 % som får ätsvårigheter. Syfte: Att sammanställa den aktuella kunskapen om strokedrabbade personers erfarenhet av ätsituationen. Metod: Studien har genomförts som en allmän litteraturstudie genom systematisk granskning och sammanställning av vetenskapliga artiklar. Resultat: Fyra teman i olika faser efter genomgången stroke framkom som påverkade personernas ätsituation. De fyra temana var svårigheter att transportera maten till munnen, svårigheter att äta mat, känslomässiga erfarenheter av att äta och dricka samt erfarenheter av förändrad ätsituation i den akuta fasen, sex månader samt ett och ett halvt till två år efter stroke. Slutsats: Vid omvårdnad av personer som drabbats av stroke, är det viktigt att ha kunskap om den komplexa situation som påverkar känslan av att äta och dricka. Genom att lyssna på erfarenheter och svårigheter hos den enskilde kan mål för välbefinnande, integritet, prevention och säkerhet identifieras för att främja hälsa och livskvalitet.

  Tilldelningsdatum2007-aug.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

  Citera det här

  '