Den blomstertid nu kommer...Eller?
Om lärares eventuella arbete för att skapa samma förutsättningar för alla elever.

 • Emelie Nilsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Detta arbete syftar till att ta reda på om och i så fall hur lärare motverkar och förebygger klasskillnader, mellan akademikerbarn och arbetarbarn i skolan. Jag genomförde en kvalitativ undersökning i form av semistrukturerade intervjuer med två verksamma lärare och två läraraspiranter. Resultatet bearbetas, analyseras och diskuteras utifrån olika teorier som behandlar klasskillnader, socialisation samt läroplaner. Arbetet mynnar ut i ett resultat som kan bekräfta att akademikerbarn klarar sig bättre än arbetarbarn i skolan och att lärare inte har någon speciell plan för hur man ska arbeta för att motverka dessa skillnader. Intervjupersonerna menar att orsaken till att man inte kan bemöta detta på bästa sätt beror dels på att det krävs mer resurser i skolan, dels att det krävs en större medvetenhet bland lärare om detta segregeringsfenomen.

  Tilldelningsdatum2010-dec.-09
  OriginalspråkSvenska
  HandledareGudmund Jannisa (Handledare) & Göran Brante (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • klasskillnader
  • arbetarbarn
  • akademikerbarn
  • förebyggande arbete

  Citera det här

  '