Den enda olycka som finns i världen är de vita
: En studie i symboler och intertextualitet i Toni Morissons Älskade

 • Patrik Carlsson
 • Nina Lindekrantz

  Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

  Abstract

  Syftet med den här studien är att ta reda på hur symboler och intertextualitet kan tolkas i romanen Älskade, skriven av Toni Morrison. Metoden som använts har varit närläsning, där texten har granskats ingående för att finna symboler. Även en läslogg har upprättats, där reflektioner angående symbolerna och intertextualitet nedtecknats. Utifrån detta och med hjälp av passande litteratur har symbolerna tolkats i de sammanhang de dyker upp i. Symbolerna har även förknippats med romanens karaktärer för att få fram deras personlighet. Resultatet av detta visar att två teman har hittats: förtryckta känslor och längtan efter något annat. Teman som förknippas med den situation som slavarna levde under, när romanens handling utspelar sig i 1800-talets Amerika, då slaveriet var mycket utbrett i Södern. Nutid i romanen är 1874, med analepser som sträcker sig upp till 25 år tillbaka i tiden. Intertextualiteter som har framkommit har tolkats från författarnas egna litterära bagage. Det som framkommer är att det är mycket i romanen som ekar från andra romaner och filmer. Omvänt är det också en del som tyder på att andra texter och filmer är influerade av Älskade. Detta medför att romanen sätts in i ett större perspektiv.

  Tilldelningsdatum2009-juni-08
  OriginalspråkSvenska
  HandledareLennart Leopold (Handledare) & Sigurd Rothstein (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Litteraturvetenskap (60203)

  Nyckelord

  • symboler
  • intertextualitet
  • tolkning
  • förtryck
  • morrison
  • älskade

  Citera det här

  '