Den förändrade revisionsbranschen
: en studie om hur en ökad kommerisialisering inom revisionsbranschen påverkar revisorers well-being

 • Karoline Karlsson
 • Emmy Vinberg

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  En studie om hur en ökad kommersialisering inom revisionsbranschen påverkar revisorers well-being. Begreppet kommersialisering representeras av de tre aspekterna marknadsorientering, kundorientering och affärsorientering medan well-being aspekten representeras av lycka, arbetstillfredsställelse och arbetsmiljö. Det empiriska resultatet av studien tyder på att kommersialiseringsaspekterna marknadsorientering och affärsorientering har en positiv påverkan på revisorers well-being.             

  Tilldelningsdatum2014-aug.-19
  OriginalspråkSvenska
  HandledareUmans Timurs (Handledare) & Peter Öhman (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • revisionsbranschen
  • revisionsbyrå
  • revisorer
  • kommersialisering
  • well-being

  Citera det här

  '