Den förnyade lärarutbildningen - fritidspedagogens yrkesroll i förändring

 • Caroline Eriksson
 • Maria Sehlin

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Lärarutbildningskommittén fick våren 1997 i uppdrag av regeringen att lägga fram ett förslag om en förnyad lärarutbildning. Betänkandet, att lära och leda en lärarutbildning för samverkan och utveckling, var klart våren 1999 och förslaget lämnades ut på remiss till olika instanser bland annat till de olika förbunden (Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Kommunförbundet). Hösten 2001 startade den förnyade lärarutbildningen på landets högskolor. Vår undersökning är att undersöka vad som låg bakom när regeringen beslutade sig för att förändra lärarutbildningen och vad den förnyade lärarutbildningen kommer att innebära för yrkesgruppen fritidspedagoger. Vi har genom litteraturstudier, kvalitativa intervjuer och granskning av remissvaren från de olika förbunden (se ovan) sökt svar på våra frågeställningar. De anledningar som vi kan se låg bakom beslutet att förnya lärarutbildningen kan sammanfattas enligt följande, samhällsförändringarna, förändringarna inom skolan samt det förändrade läraruppdraget. Vad den förnyade lärarutbildningen kommer att innebära för yrkesgruppen fritidspedagoger är svårt att förutse men de respondenter som vi intervjuat delar en oro inför att deras yrke skall bli urholkat och att deras yrkesroll skall bli otydlig.

  Tilldelningsdatum2004-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '