”Den finns runtom hela tiden nästan” - musik i ungas vardag

 • Caiza Lundmark
 • Jennie Persson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Uppsatsens syfte är att belysa barn och ungas användande av musik i sin vardag. Tidigare forskning belyser musikens roll i barns och ungas identitetsskapande och hur viktigt det är att skolan tar tillvara på elevernas musikaliska erfarenheter. Enkäter besvarades av 83 barn i åldern 10-12 år och intervjuer gjordes med 6 barn i åldern 10-11år. Undersökningen visar att musiken används mycket på fritiden och till viss del även i skolan, dock inte så mycket som barnen önskar. De vill använda "sin egen" musik mer i skolan. Barnen har musik omkring sig under stora delar av dagen och musiken verkar så självklar för barnen att de inte är medvetna om hur mycket de egentligen använder den och hur betydelsefull den är för dem.

  Tilldelningsdatum2005-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '