Den fria lekens betydelse för barns sociala samspel

 • Caroline Nilsson
 • Susanna Winqvist

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Vad säger litteraturen samt barn själva om deras sociala betydelse i den fria leken? Hur fungerar samspel, vänskap och vilka känslor finns med när barn leker? Vi tycker det är intressant och kommer att belysa detta utifrån vår problemprecisering, vilken betydelse har den fria leken för barns samspel? För att ta reda på detta har vi använt oss av kvalitativ metod genom intervjuer och videoinspelningar som vi har gjort tillsammans med barn i åldrarna fyra och fem år.

  I resultatet kan vi se hur viktig den fria leken är för barns sociala utveckling och hur samspelet fungerar samt hur viktiga de sociala lekreglerna är för barn. Våra teoretiska grunder vilar på Fredrich Fröbel, Lev S Vygotskij och Erik H Erikson. Fröbel var en stor inspiratör till pedagogiken i förskolan och han lade en stor vikt vid leken. Vygotskij anser att lek handlar om att få grepp om sociala regler och normer, dessa regler och normer lär sig barn i leken. Erikson framhåller att genom leken uppnår barn både utveckling av sig själva och vi-känslan och utvecklar sin förmåga till sociala relationer och samspel med andra barn.

  Tilldelningsdatum2004-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '