Den fria lekens betydelse för socialt samspel
: Pedagogens förhållningssätt och barnens delaktighet

  • Josephine Diener
  • Lina Stilwell

Examensarbete: Högskoleexamen

Abstract

Denna studie handlar om den fria lekens betydelse för socialt samspel. Hur och på vilket sätt barnen och pedagogerna använder sig av socialt samspel i leken. Studien bygger på observationer av en barngrupp på en förskola, därefter har resultatet analyserats utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Begreppen som har lyfts upp är socialt samspel, kommunikation och pedagogens förhållningssätt. Observationerna har använts som hjälp till att redovisa resultatet. Resultatet visar att pedagoger har en viktig uppgift att stötta barn som har svårt med det sociala samspelet och hjälpa dem in i leken och under pågående lek. Kommunikationen framträder också som en viktig del i det sociala samspelet då barnen övar på att turas om i leken genom att ta kontakt både verbalt och icke verbalt med varandra. En närvarande pedagog kan kommunicera med barnen så att alla som vill blir delaktiga.

Tilldelningsdatum2019-mars-18
OriginalspråkSvenska
HandledareIngela Friberg (Handledare) & Laila Gustavsson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Förskollärarutbildning

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)

Nyckelord

  • fri lek
  • kommunikation
  • pedagog
  • socialt samspel
  • sociokulturellt perspektiv

Citera det här

'