Den fysiska lärmiljöns betydelse för lärande
: med fokus på lärande i matematik

 • Cajsa Törnros
 • Åsa Nord

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Syftet med studien är att ta reda på hur lärare vill att den fysiska klassrumsmiljön ska se ut och varför. Samt att synliggöra den fysiska lärmiljöns betydelse för lärandet i matematik. Studien har sin utgångspunkt ur ett kognitivt perspektiv framförallt utifrån begreppen arbetsminne och inhibition. Studien är en kvalitativ undersökning med semistrukturerade intervjuer som genomförs. Resultatet visade att lärare anser att den fysiska lärmiljön har betydelse för elevers lärande i en mer generell bemärkelse. Däremot visar resultatet en medvetenhet kring kognitiva funktioner som är centrala vid inlärning i matematik. Slutsatsen är att lärare har en viss medvetenhet om kognitiva förmågor som behövs för lärandet i matematik, däremot inte att det är särskilt viktigt att utforma den fysiska lärmiljön utifrån dessa. Vi ser att en djupare kunskap i lärarens profession utifrån detta område behövs. 

Tilldelningsdatum2021-jan.-22
OriginalspråkSvenska
HandledareMaria Eriksson (Handledare) & Kristina Juter (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: förskoleklass och årskurs 1-3

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Utbildningsvetenskap (503)

Nyckelord

 • elever
 • fysisk klassrumsmiljö
 • kognitiva förmågor
 • lärande
 • matematik
 • visuella intryck
 • arbetsminne
 • inhibition

Citera det här

'