Den goda läraren - Ur ett elevperspektiv

 • Sara Markström
 • Kristina Johansson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Abstract

  Syftet med uppsatsen är att undersöka vad som utmärker den goda läraren enligt

  gymnasieelever. Utifrån syftet har vi i litteraturen satt fokus på att definiera den

  goda läraren ur ett lärar- respektive elevperspektiv. Dessutom har vi i teorin lyft

  lärarens ämneskunskap, ledarroll samt relationen mellan lärare och elever. För att få

  svar på uppsatsens syfte valde vi att genomföra tre fokusgruppsintervjuer med

  gymnasieelever för att få reda på vad de tycker kännetecknar en god lärare. Efter att

  vi bearbetat resultatet och ställt det mot litteraturen kunde vi urskilja att den goda

  läraren är någon som tar ledarrollen, är bestämd, är rättvis, har god ämneskunskap,

  har intresse och engagemang för ämne och yrke samt skapar en god relation med

  eleverna. Detta sammanfattas med ömsesidig respekt mellan läraren och eleven.

  Ämnesord:

  God lärare, ämneskunskap, ledarroll, relation, respekt

  Tilldelningsdatum2008-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '