Den goda pedagogiken
: en studie gjord bland matematiklärare och deras elever i årskurs 8

 • Emina Selimovic
 • Johan Sipola

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur matematikundervisningen bedrivs och hur den nya läroplanen integreras i denna. En studie har genomförts riktad mot elever i tre klasser som går i årskurs åtta samt deras undervisande lärare i matematik. 71 elever svarade på en enkät, tre lärare intervjuades och observationer av klassrummen gjordes. I vårt resultat och analysarbete har vi kombinerat svaren från de olika metoderna för att få en djupare förståelse och ökad validitet. Resultatet visar att lärarna strävar efter variation i undervisningen för att eleverna ska uppnå de mål och förmågor som finns i den nya läroplanen, Lgr11. Eleverna trivs i hög grad med hur undervisningen bedrivs idag men önskar mer variation. Lärarna lyfter bland annat brist på tid och resurser som en stark faktor vid planering av en varierad undervisning utifrån elevernas behov.

  Tilldelningsdatum2013-aug.-06
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAlli Klapp (Handledare) & Kristina Juter (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Kurser och ämnen

  • Pedagogik

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • pedagogik
  • matematik
  • lärande
  • triangulering
  • multimetod
  • matematikundervisning
  • lärarkompetens
  • variation

  Citera det här

  '