Den invasiva vresrosen (Rosa rugosa)
: Utbredning och återetablering i strandmiljöer i Ängelholms strandskog och Magnarps strandmarker

  • Frida Svantesson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Idag ökar antalet invasiva arter och ett varmare klimat är något som gynnar många av dessa arter, vilket är ett stort hot mot biologisk mångfald. Den invasiva vresrosen (Rosa rugosa) har under många år etablerat sig i de två naturreservaten Ängelholms strandskog och Magnarps strandmarker. Vresrosen är ett stort hot mot många av våra inhemska arter och åtgärder behöver göras i sanddominerade miljöer för att växten inte ska ta över. I denna studie undersöktes utbredningen av vresros i de två naturreservaten samt om det fanns någon återetablering efter tidigare åtgärder. Efter kartstudier har det konstaterats att det inte är någon större utbredning idag, inte ens en halv procent av respektive område täcks av vresros. Det har gjorts olika åtgärder genom åren för att öppna upp sanddynerna i Ängelholms strandskog och hedmarken i Magnarps strandmarker. Åtgärder har bland annat varit röjning, bete och uppgrävning. Dessa åtgärder har varit lyckade och det har inte skett någon tydlig återetablering i något av naturreservaten. Studien visar att fysiska åtgärder mot just vresros kan vara ett mycket framgångsrikt sätt att förhindra spridning av den invasiva arten.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareIngemar Jönsson (Handledare) & Gunnar Gunnarsson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Landskapsvetarprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Miljövetenskap (10502)

Nyckelord

  • Igenväxning
  • invasiva arter
  • växtarter
  • landskapsvetenskap
  • strandmarker
  • Vresros

Citera det här

'