Den kommunala revisionen och legitimeringen
: En kvalitativ studie om den kommunala revisionen

 • Emil Löfvendahl
 • Mergim Shkreli

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

I den svenska kommunrevisionen finns det politiskt tillsatta förtroendevalda revisorer. De har sina sakkunniga revisorer som de anlitar som gör redovisning och revision i kommunen. Syftet med denna studie är hur legitimitet och oberoende skapas för en förtroendevald revisor i internrevisionen i kommunen. De förtroendevalda revisorerna måste agera oberoende för allmänheten för att vara trovärdiga i sitt arbete. De är politiskt valda för detta uppdrag i kommunen. I denna studie är det viktigt att ta reda på vilka faktorer som skapar de förtroendevalda revisorernas legitimitet och oberoende i internrevisionen och varför. Studien har en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer. Tre teorier har använts för att besvara frågeställningen och att uppfylla syftet med denna studie. Teorierna som har använts är intressentteorin, legitimitetsteorin och analysmodellen. I denna studie har två förtroendevalda revisorer i stor och respektive liten kommun och en handläggare i en organisation som arbetar med dessa typer av frågor intervjuats.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareGert Paulsson (Handledare), Heléne Tjärnemo (Bedömande lärare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

 • Företagsekonomi
 • Redovisning och revision

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Företagsekonomi (50202)

Nyckelord

 • oberoende
 • självständighet
 • legitimitet
 • roll
 • kommunal revision
 • god revisionssed
 • revisor
 • jäv

Citera det här

'