Den kommunala skolan och en friskola sett ur ett marknadsföringsperspektiv

 • Nils-Erik Bergbom
 • Teres Hansson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syfte

  Beskriva vad som menas med marknadsföring inom skolan och hur denna tillämpas. Vidare kommer vi att studera om det finns marknadsföringsmässiga skillnader mellan den kommunala skolan och friskolan.

  Metod

  Vi använder oss av kvalitativ metod för att skapa förståelse för de studerande frågeställningarna. Vi har använt oss av intervjuer med rektorer på en kommunal skola, friskola och en skolområdeschef .

  Slutsats

  Den kommunala och den fristående skolan skiljer sig inte nämnvärt, skolorna använder sig av traditionell marknadsföring, som foldrar, information via Internet, utskick till potentiella kunder. Skillnaden är att friskolorna använder sig av en mer frekvent marknadsföring än vad den kommunala skolan gör. För de skolor vi besökt behövs förbättring på den interna marknadsföringen, man behöver skapa en gemensam grund för skolans personal så att alla arbetar mot skolans verksamhetsmål. Detta kan vara en svår uppgift att genomföra om skolan drabbas av neddragningar, att då skapa en engagerad personal är väldigt svårt för den ansvariga rektorn. Genom att använda traditionell marknadsföring finns det möjlighet att bli av med ett dåligt rykte. Det kan vara kostsamt att nå ut till så många så möjligt. Detta kan innebära fördelar på lång sikt, eftersom det innebär att både lärare och elever stannar kvar på den skola som har fått ett oförtjänat rykte.

  Tilldelningsdatum2004-juni-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Juridik (505)

  Citera det här

  '