Den levande matematiken
: En studie om hur lärare arbetar och anser sig uppfylla kraven för att göra matematiken till ett kreativt, kommunikativ samt ett vardagligt ämne.

 • Lina Nilsson
 • Carolina Suomenniemi

  Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

  Abstract

  I denna uppsats får läsaren ta del av hur dagens lärare arbetar för att uppnå kraven i den relativt nya läroplanen Lgr11. Syftet med undersökningen är att ta reda på om, eller hur, lärare idag gör för att matematikundervisning i årskurs fyra, fem och sex ska vara kreativ, kommunikativ samt återfinnas i vardagen. Detta gjordes genom en kvalitativ studie genom intervjuer med fem verksamma lärare i årskurs fyra till sex. Huvudresultatet i vår undersökning kan sammanfattas till att färsk kunskap, och rätt kunskap är A och O vid matematikundervisning.

  Tilldelningsdatum2013-feb.-22
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAnn-Charlotte Lindner (Handledare) & Örjan Hansson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Didaktik (50302)

  Nyckelord

  • matematik
  • kreativ matematik
  • kommunikativ matematik
  • vardaglig matematik

  Citera det här

  '