Den medvetna eller omedvetna ämnesdidaktiken
: om historielärares ämnesdidaktiska val

 • Jacob Dufvander

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Tilldelningsdatum2021-jan.-27
OriginalspråkSvenska
HandledarePeter Gustavsson (Handledare) & Thomas Sörensen (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Utbildningsvetenskap (503)

Nyckelord

 • de fyra dimensionerna
 • historielärare
 • medvetet
 • omedvetet
 • omformningsfaktorer
 • planering
 • påverkande faktorer
 • vad
 • val
 • varför
 • åk 4–6

Citera det här

'