Den nyutexaminerade sjuksköterskans behov av handledning

 • Pamela Rexhagen
 • Linda Nilsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Den nyutexaminerade sjuksköterskan lämnar en trygg studievärld, där god handledning och reflektion har varit av stor betydelse för den individuella utvecklingen. Det är av yttersta vikt att fortsätta belysa och klargöra begreppet handledning, för att skapa och bevara professionaliteten hos denna yrkesgrupp. Syftet var att belysa den nyutexaminerade sjuksköterskans behov av handledning.

  Specifika frågeställningar var vilka faktorer som har betydelse för behovet av handledning och vilka typer av handledning den nyutexaminerade sjuksköterskan har behov av. Metod: Studien bygger på nio vetenskapliga artiklar som hittades i databaser samt via manuell sökning. Artiklarna analyserades genom en innehållsanalys. Textdelar plockades ur artiklarnas resultat vilket gav meningsbärande enheter och subkategorier, som resulterade i tre huvudkategorier. Resultat: Studien resulterade i tre huvudsakliga handledningstyper; Individuell handledning, Grupphandledning och Yrkeshandledning. Det framkom tydligt i studien att handledning är en individuell process där fyra faktorer; Stress, Självkänsla, Ansvar och Samspel visade sig vara de tyngsta argumenten i behovet av handledning. Slutsats: Det finns många Review artiklar inom området handledning, men få vetenskapliga artiklar riktar sig till den nyutexaminerade sjuksköterskans upplevelser och behov av handledning. Denna studie kan inspirera till vidare forskning inom begreppet handledning där individen lyfts fram i centrum.

  Tilldelningsdatum2006-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

  Citera det här

  '