Den orala hälsans påverkan hos barn med övervikt

 • Sanja Kavcic
 • Johanna Appelfeldt

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Övervikt och fetma håller på att utvecklas till ett globalt folkhälsoproblem. År 2010 fanns det fler än 43 miljoner överviktiga barn (under fem års ålder) i världen. Syftet med denna litteraturstudie var att ta reda på om den orala hälsan påverkas hos barn med övervikt. Författarna valde begränsningen barn i åldrarna 2-19 år, och studien utfördes i form av en allmän litteraturstudie. Materialet samlades in genom sökning i de medicinska databaserna PubMed och Science Direct. Resultatet är baserat på en sammanställning av sjutton vetenskapliga artiklar.

  Ett flertal studier har funnit ett samband mellan ökad kariesförekomst hos barn med övervikt jämfört med barn med normalvikt. Ett fåtal studier har påvisat en association mellan övervikt hos barn och mindre kariesförekomst jämfört med barn med normalvikt. Övervikt hos barn kan leda till tidig tanderuption samt en ökad risk för utveckling av parodontit efter 16 års ålder.

  Mer forskning krävs för att fastställa om det finns ett samband mellan övervikt hos barn och orala hälsotillstånd. Det är viktigt för tandläkare och tandhygienister att vara uppmärksamma på barnpatienter med övervikt då de kan ha ökad risk för karies, parodontit och tidig tanderuption.

  Tilldelningsdatum2011-juni-22
  OriginalspråkSvenska
  HandledareSara Henricsson (Handledare) & Stefan Renvert (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Tandhygienistprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Odontologi (30216)

  Nyckelord

  • barn
  • fetma
  • karies
  • oral hälsa
  • övervikt

  Citera det här

  '