Den (o)trygga duschningen efter lektion i idrott och hälsa
: The (un)safe showering after the physical education and health class

  • Erlinda Beqaj Sallahu
  • Maram Ismail

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Syftet med denna studie är att undersöka vilka skäl elever i årskurs 5 och 6
uppger till att duscha eller inte duscha efter lektion i idrott och hälsa. Metoden
som har använts för denna studie är enkätundersökningar och empirin har
bearbetats genom deskriptiva statistiska analyser. En induktiv ansats tillämpas
för att formulera teorier om duschning i skolan efter lektion i idrott och hälsa
utifrån vad som kan hittas i den insamlade empirin. Resultatet visar att elever
avstår på grund av religion, tidsbrist, otrygghet, glömda handdukar och rädsla
för att bli fotograferade eller filmade med mera. Vidare visar resultaten att
eleverna väljer att duscha för att de har svettats, för att kyla ner kroppen och för
att de vill känna sig rena med mera, och inte enbart på grund av att läraren
uppmanar till det. Jämförelser mellan pojkar och flickors duschvanor har
genomförts. Det går att finna signifikanta skillnader mellan elevernas
uppfattningar beträffande trygghet och hur ofta eleverna avstår från lektioner i
idrott och hälsa.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareAnn-Christin Sollerhed (Handledare), Lars-Erik Nilsson (Bedömande lärare) & Petra Magnusson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

Nyckelord

  • Duschning
  • idrott och hälsa
  • upplevelser
  • skola
  • elever

Citera det här

'