Den overkliga postmodernismen
: En verklig analys av Kunzelmann och Kunzelmann och postmodernismen

 • Anna Olsén
 • Cecilia Grengby

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  I den här uppsatsen utgår vi från romanen Kunzelmann och Kunzelmann av Carl-Johan Vallgren. Vi analyserar den för att ta reda på hur den förhåller sig till det postmoderna samhället, och även hur postmodern romanen i sig är. I analysen använder vi oss av en dekonstruktivistisk metod där vi utgår endast från texten och inte författaren, och vi lutar oss på teorier om postmodernism samt queerteori. Analysen har vi strukturerat utefter vissa teman som vi har kunnat urskilja i romanen, som lägger viss tonvikt dels på sexualitet och dels på dikotomierna äkta och falskt. Vi tittar på de två huvudkaraktärerna Joakim och hans far Viktor, deras uppfattning av vad som är falskt och verkligt samt tematas ”porr”, ”queer” och ”en postmodern värld”. I romanen uppfattar vi en tydlig kritisk syn på utvecklingen av människan i det postmoderna samhället, vilket ifrågasätter idag rådande normer; något som i sig är ett typiskt postmodernt litteraturdrag.

  Tilldelningsdatum2010-juni-28
  OriginalspråkSvenska
  HandledareSigurd Rothstein (Handledare) & Lennart Leopold (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)
  • Litteraturvetenskap (60203)

  Nyckelord

  • kunzelmann och kunzelmann
  • carl-johan vallgren
  • postmodernism
  • sanning
  • konsumtion
  • identitetssökande

  Citera det här

  '