Den psykosociala arbetsmiljön i bemanningsbranschen – de anställdas upplevelser av arbetskrav, socialt stöd, kontroll och rollförväntningar

 • Idha Ekholm
 • Annika Ulfskans

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med denna studie var att undersöka hur de anställda inom bemanningsbranschen upplever den psykosociala arbetsmiljön med fokus på frågor om socialt stöd, kontroll, arbetskrav, och rollförväntningar. Bakgrunden till varför arbetsmiljön ter sig annorlunda för den uthyrde inom dessa områden är många gånger den uthyrdes särskilda ”ställning” då denne i flera perspektiv tillhör två organisationer; kundföretaget och bemanningsföretaget. I enkätundersökningen deltog totalt 29 personer från ett bemanningsföretag i Sydsverige, varav 3 kvinnor och 26 män. Den deskripitva statistiken visade att respondenterna upplever arbetsmiljön förhållandevis positivt. En multipel regressionsanalys visade att det finns ett starkt samband mellan faktorerna socialt stöd samt rollförväntningar och hur de anställda upplevelser den psykosociala arbetsmiljön. Då majoriteten av respondenterna endast har arbetat i branschen i mindre än ett år funderade vi över huruvida det är eventuella brister i socialt stöd och rollförväntningar eller andra faktorer, t ex anställningsbarhet, som påverkar de anställda att söka sig till alternativa anställningar. Samplet i studien förmodades vara alltför homogent för att några generaliseringar skulle kunna göras.

  Tilldelningsdatum2007-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Psykologi

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '