Den röda tråden - att tidigt möta matematik i förskolan

 • Ann-Helen Jakobsson
 • Helène Nilsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Våra styrdokument som ska länka i varandra från förskola till skola gör att det blir nödvändigt att reflektera över vilken roll förskolan har när det gäller att utveckla ett intresse för matematik. Vi har valt att kalla vårt arbete ”Den röda tråden” för att tydliggöra sammanlänkning. Vi ville ta reda på hur pedagoger arbetar med grundläggande matematik i förskolan och i förskoleklass. Vi ville också titta på undervisningen sett ur ett genusperspektiv. Sist ville vi se hur pedagoger arbetar för att nå upp till målen som står i våra styrdokument. För att ta reda på dessa frågor gjorde vi en enkätundersökning. Vi utförde också två observationer i två olika förskoleklasser för att se om det fanns någon skillnad i undervisningen vad gäller pojkar och flickor i ämnet matematik. Här såg vi tydligt att det var pojkarna som tog för sig och hade mer tilltro till sig själva. Vi har kommit fram till att pedagoger som arbetar i förskoleverksamheter till stor del uppfyller målen, men det måste finnas mer tid för diskussioner i arbetslagen samt tillgång till mer kompetensutveckling för att uppfylla målen fullt ut. Matematiken måste få mer utrymme i våra verksamheter.

  Tilldelningsdatum2004-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '