Den socialt accepterade matlådan
: en enkätstudie om arbetskollegors inverkan på individens medhavda mat till arbetsplatsen

 • Alicia Fenhed
 • Linda Nilsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Inledning: Många människor spenderar ofta mycket tid på en arbetsplats och därigenom äts det även många måltider där. Arbetsplatsen är även en plats för sociala relationer. De sociala relationerna har en stor inverkan på individens matvanor.

  Syfte: Syftet är att undersöka om och hur arbetskollegor påverkar individens val av matlådans innehåll.

  Material och metod: Studien baseras på en kvantitativ, webbaserad enkätundersökning med kvalitativa inslag. Rekrytering av respondenter skedde via Facebook.

  Resultat: 596 personer deltog i undersökningen, varav 340 kvinnor, 244 män och 12 annat. Många respondenter upplevde att det förekommer kommentarer kring maten som äts på ens arbetsplats. Kollegornas kommentarer var både positiva och negativa och påverkade individen på olika sätt. En del ändrade sin portionsstorlek, medan andra anpassade matlådans innehåller efter vad som ansågs socialt accepterat. Det visade sig även att kollegornas matlådor inspirerade individen till att prova nya maträtter och att äta mer vegetariskt.

  Slutsats: Både positiva och negativa kommentarer förekom på arbetsplatser. Respondenterna påverkades på olika sätt, en del ignorerade kommentarerna och anpassade sig inte medan andra tog åt sig så pass mycket att de slutade ha med sig matlåda och istället åt ute. Även positiv påverkan i form av inspiration förekom på många arbetsplatser. Studiens resultat bekräftar att individens matval påverkas av gruppen och det sociala samspelet, där arbetsplatsen kan spela en central roll.

  Tilldelningsdatum2020-juni-26
  OriginalspråkSvenska
  HandledareMaria Nyberg (Handledare) & Elisabet Rothenberg (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Gastronomiprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Sociologi (50401)
  • Etnologi (60503)

  Nyckelord

  • matlåda
  • arbetsplats
  • identitet
  • matvanor
  • sociala normer

  Citera det här

  '