Den större vattensalamandern i kulturlandskapet
: en inventering på Näsby fält

 • Lars Ohlsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Den större vattensalamandern är den största salamandern i Skandinavien. I södra Sverige är den knuten till det gamla kulturlandskapet med lövskogar, öppna ytor och små dammar som den kan leka i. Idag har detta landskapet krympt och den större vattensalamandern hotas av bland annat habitatförstörelse och igenväxning. På Näsby fält utanför Kristianstad, där man redan 1972 kunde konstatera att arten fanns, gjordes 2003 en inventering av större vattensalamander. Våren 2014 gjordes en återinventering för att ta reda på hur populationenser ut idag. Resultatet visade en negativ trend som kan bero på att vattennivån under de senaste åren har sjunkit i vissa av dammarna. Under inventeringen fångades totalt 47 större vattensalamandrar. För att ta reda på när och hur de inventerade dammarna har bildats studerades kartor och annat källmaterial för att se hur området förändrats sedan 1800-talet. De flesta dammarna är grävda av människor för olika sorters bruk under en period som sträcker sig ända tillbaks till 1700-talet.

  Tilldelningsdatum2016-juni-10
  OriginalspråkSvenska
  HandledareMagnus Thelaus (Handledare) & Lars Jonsson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Landskapsvetarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Zoologi (10608)

  Nyckelord

  • landskapvetenskap
  • amfibier
  • näsby fält
  • vattensalamander
  • triturus cristatus

  Citera det här

  '