Den svarta paraden
: Emo-kulturens uttryck och intention,tolkat i termer av uppror

 • Alice Hägg

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Emotional hardcore är subkulturen som gick från undergroundrörelse med nära kopplingar till punken till att bli en extremt kommersialiserad subkultur. Emos efter millennieskiftet har beskrivits som deprimerade och destruktiva, och deras kultur som potentiellt farlig för unga människor. I den här uppsatsen kommer emo-kulturens uttryck och intention att undersökas, framförallt kommer fokus att ligga på hur samtalet om motstånd, psykisk ohälsa och känslor såg ut. Genom kvalitativa intervjuer med fem personer som rört sig i emo-kulturen, analyser av text från Bilddagboken och privata bloggar framträder en mer komplex bild av emos. Kulturen rymmer både normskritiska och livsbejakande inslag, även om scenen inte värjer sig för tunga ämnen som självdestruktivitet och depression. Emos synliggjorde sina känslor och personliga uttryck men krävde också respekt och acceptans från sin omgivning. Deras närvaro öppnar upp för en debatt om utseendenormer och psykisk ohälsa som fortfarande är aktuell.   

  Tilldelningsdatum2017-juni-14
  OriginalspråkSvenska
  HandledareGudmund Janissa (Handledare) & Eduardo Naranjo (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Sociologi

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Sociologi (50401)

  Nyckelord

  • subkultur
  • emotional hardcore
  • 90-talister
  • uppror
  • självskadebeteende

  Citera det här

  '