Den svenska modellen
: en skola för alla - en dekonstruktion

 • Cecilia Mattsson Jagenheim
 • Åsa Vestlund

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Forskningsarbetets fokus ligger på begreppen en skola för alla och elever med särskilda behov. Syftet är att dekonstruera begreppen en skola för alla och elever med särskilda behov med hjälp av diskursanalys och fokusgrupper. Begreppen vänds mot varandra för att finna de binära motsatserna i den svenska skolan. Även nationell och lokal diskurs diskuteras. I den empiriska studien används en kvalitativ metod bestående av fokusgrupper omfattande nio lärare från en svensk högstadieskola.

  Resultatet av intervjuerna visar, att Sverige inte kan sägas ha en skola för alla och att begreppet elever med särskilda behov har flera tolkningar. I studien diskuteras nivågruppering, vilket inte bör avfärdas, utan ses som en alternativ och tillfällig lösning.

  Tilldelningsdatum2006-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '