Den teknologiska förändringen i revisionsbranschen
: En kvalitativ studie om kontexten för den teknologiska förändringen från 1950 talet fram till idag

 • Frida Jansson
 • Rabee Haitham Rashid

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Den tekniska utvecklingen beskrivs ofta som snabb och en del forskare menar att en del jobb riskerar att ersättas av maskiner i takt med en ökad automatisering. Den tekniska utvecklingen inom revisionsbranschen är inget undantag från den teknologiska utvecklingen i sin helhet och har förändrat revisionsbranschen märkbart genom åren. Det finns tidigare en hel del forskning kring den teknologiska utvecklingens påverkan på revisorers arbete. Däremot har det inte genomförts forskning kring hur den teknologiska utvecklingen i revisionsföretag uppfattas inom revisionsbranschen. Det är inte ovanligt att det skrivs i tidningsartiklar om hur fort den tekniska utvecklingen går just nu, eller hur stora förändringar sker just nu, men stämmer detta verkligen för revisionsbranschen? Sådana här resonemang om perception och framställning av förändring kan studeras inom organisationsteorin. Denna studie kommer använda sig av den institutionella teorin för att förstå och analysera den teknologiska förändringen som den beskrivs i tidningsartiklar från revisionsridningar. Syftet med denna studie är att bidra till förståelsen av kontexten för den tekniska förändringens påverkan på revisionsbranschen i Sverige ur ett historiskt perspektiv, med betoning på hur teknisk utveckling har framställts i två centrala branschtidningar. Eftersom tidningsartiklar från revisionstidningarna har utgjort empirin för studien har en kvalitativ innehållsanalys använts som forskningsstrategi. Denna strategi har tillämpats eftersom den möjliggör att man kan dra slutsatser baserat på innehållet i artiklarna. Studien har kommit fram till att de teknologiska förändringarna tenderat att framställas som snabba i nästintill samtliga år undersökningen genomfördes för. Den teknologiska förändringen tenderar även överlag att framställas som något positivt.

  Tilldelningsdatum2019-maj-21
  OriginalspråkSvenska
  HandledareJohan Alvehus (Handledare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • revision
  • redovisning
  • institutionell teori
  • framställningen
  • teknologi
  • förändringar
  • teknisk utveckling

  Citera det här

  '