Den tolfte spelaren
: En studie om svensk supporterkultur och identitetsskapande ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv

  • Jasmin Nur

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Fotboll är ett samhällsfenomen och supporterkulturen utgör en stor del. Syftet med denna studie är att undersöka hur samhällsförändringen påverkat supporterkulturen och på så vis bidra med kunskaper om fotbollens roll i samhället. Studien utgår utifrån en kvalitativ metod
genom att semistruktuerade intervjuer genomförts. För att kunna samla på empiri till studien har fyra intervjuer gjorts med aktiva supportrar som stöttar den lokala fotbollsklubben Malmö FF. Resultatet i studien visar att gemenskap och den kollektiva tillhörigheten utgör en viktig del i supportrarnas liv och i det senmoderna samhället. Slutsatsen av resultatet visar att supportrar i studien trots skilda bakgrunder delar samma känslor och upplevelser.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareStaffan Stranne (Handledare) & Peter Gustavsson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Ämneslärarutbildningen inriktning mot gymnasiet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Sociologi (50401)

Nyckelord

  • supporterkultur
  • fotboll
  • senmodernitet
  • identitet
  • kvinnor

Citera det här

'