Den tredje pedagogen – en studie om miljöns utformning i förskolan

 • Anna Laub
 • Camilla Pettersson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Arbetet handlar om förskolemiljöns utformning och pedagogernas tankar kring den. De frågor vi vill ta reda på är hur den pedagogiska miljön påverkar barns förmåga att interagera med rummet. Vilka uppfattningar har pedagogen om miljöns utformning och vilken barnsyn speglas i dessa?

  Vår teoretiska utgångspunkt i arbetet är Reggio Emilia filosofin samt ett postmodernistiskt synsätt. I vår studie har vi använt oss av kvalitativa intervjuer och ostrukturerade observationer för att få en inblick i hur pedagogerna väljer att strukturera den pedagogiska miljön och dess tankar kring den. Syftet med observationerna var att få en djupare bild av barns interagerande med miljön och pedagogernas agerande i den miljön de skapat.

  Av studien framkom att pedagogernas barnsyn och förhållningssätt speglas i miljön och att detta påverkar barnets möjligheter att interagera med miljön. Hur pedagogerna väljer att strukturera miljön skapar möjligheter och hinder för barns identitetsskapande, självförtroende och genusuppfattning.

  Tilldelningsdatum2006-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '