Design av en AI-driven digital diabetesvård
: En lösning för att underlätta egenvården för patienter med diabetes typ 1

 • Linnea Åkerman
 • Sonya Østergaard

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Studien undersöker hur en AI-driven digital diabetesvård kan konceptualiseras i syfte att underlätta egenvården för patienter med diabetes typ 1 (DT1). DT1 är en sjukdom som behandlas med hjälp av digitala verktyg, som exempelvis insulinpumpar och CGM-mätare. Dessa verktyg samlar in en stor mängd data, något som ibland kallas för det diabetiska ekosystemet. Artificiell intelligens (AI) har under de senaste åren gjort stora framsteg inom medicinteknik och har potential att underlätta diabetesvården på många sätt. Tidigare separata forskningsstudier har undersökt digital diabetesvård och AI inom medicinteknik, som har visat lovande resultat. Det finns emellertid begränsad forskning kring digital diabetesvård där alla delar av ekosystemet finns samlade. Denna artikel syftar till att konceptualisera, designa och utvärdera effekterna av en AI-driven digital diabetesvård för att underlätta egenvård för patienter med DT1. Studien genomfördes ur en kvalitativ ansats med metoden konceptdriven designforskning med målet att nå en djupare förståelse i ämnet. Studiens resultat visade att en AI-driven digital diabetesvård har potential att underlätta egenvården för patienter med DT1. Resultaten visade också att tilliten till AI är låg, men kan ökas vid en tydligt kommunicerad inlärningsperiod. Detta kan i sin tur ligga som grund för framtida forskning för att undersöka hur tillit till AI kan öka i en tjänst som denna.
Tilldelningsdatum2023-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareMontathar Faraon (Handledare) & Kari Rönkkö (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Digital design

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Systemvetenskap, informationssystem och informatik (10202)

Nyckelord

 • Artificiell intelligens
 • AI
 • digital vård
 • diabetes typ 1
 • datavisualisering
 • digital design
 • konceptdriven designforskning

Citera det här

'