Design för hållbar turism i sydöstra Skåne
: En undersökning kring designegenskaper som uppmuntrar turister till att minska trängselnivåer på utsatta turistdestinationer

 • Filippa Kristiansdotter
 • Amanda Örnebring

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Turismen i sydöstra Skåne har gradvis ökat varje år och nått nya höjder efter pandemin. Turister och lokalbefolkning påverkas negativt av den ökande belastningen på samhället vilket skapar ett behov av att sprida ut besöksflödet. Tidigare forskning har visat att spelifiering kan motivera turister till att besöka mindre besökta platser och därmed förbättra deras upplevelse. Genom att undersöka vilka designegenskaper i förhållande till användbarhet som turister anser vara motiverande för att besöka platser med mindre trängsel, kan denna studie bidra med ytterligare kunskap till tidigare forskning. Studien innehåller en kvalitativ ansats i kombination med konceptdriven designforskning då studien avser att besvara forskningsfrågan: “Vilka designegenskaper bör prioriteras för att utforma en mobilapplikation med användbarhet i fokus för att motivera användare till att besöka platser med låg trängselnivå?”. Resultatet av undersökningen visade att den utvalda målgruppen (svenska turister mellan 20-40 år) hellre prioriterar designegenskaper som är informativa än spelifieringsfunktioner. Dock var de positiva till dessa funktioner om de förstärkte deras upplevelse och applikationens syfte. Detta stämmer både överens och motsäger tidigare forskning, men som gemensam punkt är överenskommelsen att behoven skiljer sig åt beroende på målgrupp och kontext. Genom att analysera resultaten kunde vi sedan rangordna de designegenskaper som identifierats utifrån vad informanterna ansåg vara av högst prioritet, medel prioritet och lägst prioritet. Av högsta prioritet är följande: Illustrera trängselnivåer, Offline data och Ruttplanerare. Fortsatt forskning behöver ske med den utvalda målgruppen i en praktisk användarmiljö och en verklig kontext för att undersöka vidare vilka behov målgruppen har i applikationens rätta kontext.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareKerstin Ådahl (Handledare) & Kari Rönkkö (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Digital design

Kurser och ämnen

 • Informatik

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Systemvetenskap, informationssystem och informatik (10202)

Nyckelord

 • Smart turism
 • överturism
 • förstärkt verklighet (AR)
 • applikationsdesign
 • spelifiering
 • hållbar turism

Citera det här

'