Design för nätbaserad utbildning
: Konceptualisering av en social och integrerad digital lärmiljö

 • Cassandra Bergman

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Studiens syfte var att utforska och designa en digital lärmiljö som integrerar de funktioner och karaktäristiska drag av existerande lärplattformar med sociala kommunikationsplattformar som Slack och Discord, i en nätbaserad undervisning för en högre utbildningskontext. Tidigare forskning har visat att dagens lärplattformar som studenter använde i högre utbildning saknar funktioner som studenter är vana vid att använda. Samtidigt så saknar kommunikativa plattformar medel att bedriva nätbaserad undervisning. Metoden som användes i studien hade ett kvalitativt förhållningssätt med hjälp av konceptdriven designforskning. Studien tog fram ett designkoncept för en digital lärmiljö som integrerar funktioner från digitala kommunikationsplattformar och lärplattformar. Konceptet utvärderades med deltagare och resultatet visade att alla deltagare uppskattade en integrerad digital lärmiljö, att alla verktyg som behövs för att studera i en nätbaserad utbildningskontext var samlad på ett ställe. Det fanns dock en delad mening utifrån ett designperspektiv. Hälften av informanterna kände att designen hade för mycket information på ett och samma ställe vilket skapade en känsla att designens gränssnitt var förvirrande. Den andra hälften av informanterna gillade att ha all information synlig och upplevde inte gränssnittet som förvirrande. Vidare, så uppskattade alla informanter möjligheten att kunna modifiera sin egna lärmiljö från sina egna preferenser. Sammanfattningsvis, kunde studien identifiera ett behov av en ny digital lärmiljö som är integrerad och uppfyller studenters behov av att kunna bedriva sina studier inom nätbaserad högre utbildning.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareMontathar Faraon (Handledare) & Kerstin Ådahl (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Digital design

Kurser och ämnen

 • Informatik

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Systemvetenskap, informationssystem och informatik (10202)

Nyckelord

 • Asynkron
 • design
 • digital lärmiljö
 • högre utbildning
 • lärplattform
 • nätbaserad undervisning
 • synkron

Citera det här

'