Design for change
: Generation Y consumers' perception of sustainability in the fast fashion industry

 • Anna Theresa Hofmann

  Examensarbete: Magisterexamen

  Tilldelningsdatum2019-juli-05
  OriginalspråkEngelska
  HandledareKarin Alm (Handledare) & Jens Hultman (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Magisterprogram - internationellt företagande och marknadsföring

  Kurser och ämnen

  • Internationellt företagande och marknadsföring

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Ekonomi och näringsliv (502)

  Citera det här

  '