Design of artificial intelligence and voice user interface
: Conceptualizing an intelligent waiter to enhance dine-in customer experiences

Examensarbetets titel i översättning: Design av artificiell intelligens och röstgränssnitt: Konceptualisering av en intelligent kypare för att förhöja kundupplevelsen av att beställa mat från matbeställningsplattformar
 • Caroline Lövqvist
 • Maja Pinter

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Studien behandlar kunders upplevelse av service vid hembeställning av restaurangmat via digitala matbeställningsplattformar genom att konceptualisera röstgränssnitt som en digital kypare. Röstgränssnitt är av stort intresse inom människa-dator interaktion på grund av dess nyligen ökade popularitet i samhället. Under Covid-19-pandemin avancerades digitaliseringen av att beställa mat online, men tidigare forskning visar att kundservice för matbeställningsplattformar har fått mindre uppmärksamhet. Därför designade, utvärderade och reviderade denna studie ett teoretiskt underbyggt koncept genom koncept-driven designforskning. Det reviderade konceptet har potential att ytterligare digitalisera restaurangbranschen, förbättra förståelsen för användarupplevelsen vid interaktion med ett röstgränssnitt och manifesteras som ett exempel på hur interaktionsdesigners kan ge teoretiska bidrag genom en designprocess.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkEngelska
HandledareMontathar Faraon (Handledare) & Kerstin Ådahl (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Digital design

Kurser och ämnen

 • Informatik

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Systemvetenskap, informationssystem och informatik (10202)

Nyckelord

 • Artificiell intelligens
 • människa-agent interaktion
 • röstgränssnitt
 • koncept-driven design forskning
 • matbeställningsplattformar
 • kundupplevelse i hemmet

Citera det här

'