”Det är bara när man mår bra, man kan ha någon inlärning” – en studie om faktorer som främjar en god relation mellan lärare och elever ur ett lärarperspektiv

 • Christian Bengtsson
 • José Llancas

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Studien berör viktiga omständigheter kring lärare-elevrelationen. Syftet var att undersöka några faktorer som kan främja denna relation. I vår litteraturgenomgång har vi belyst olika faktorer som kan påverka samspelet, ur ett lärarperspektiv. Några av dessa faktorer är lärarens självinsikt, lärarens empatiska förmåga, lärarens maktinflytande och kommunikationens betydelse. I den empiriska delen har vi i en kvalitativ studie undersökt uppfattningar hos åtta lärare på två skånska skolor om relationen till eleven. Där framkom det att de flesta av de intervjuade lärarna var medvetna om sin makt och sin betydelse för utfallet av relationen. Flera av lärarna påtalade vikten av en väl avvägd och respektfylld kommunikation med eleven samt vikten av att våga vara personlig och mänsklig i förhållande till denna för att på så sätt bygga upp den ömsesidiga respekten och tilliten i relationen.

  Tilldelningsdatum2006-maj-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '