”Det är en övningsarena för liten och stor”
: en intervjustudie kring familjecentralers hälsofrämjande och förebyggande arbete.

  • Emelie Persson
  • Louise Sörensen

Examensarbete: Kandidatexamen

Tilldelningsdatum2019-aug.-06
OriginalspråkSvenska
HandledareKarin Flodin (Handledare) & Ann-Christin Sollerhed (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Folkhälsopedagogiskt program

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (30302)

Nyckelord

  • hälsofrämjande arbete
  • förebyggande arbete
  • hälsoarbete
  • familjecentraler
  • övervikt och fetma

Citera det här

'