”Det är en individ jag har framför mig!” - lärares uppfattningar om motverkande av könsroller

 • Kristin Karlsson
 • Signe Karlsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Utgångspunkten för undersökningen är att kön är socialt skapat och därför också kan omskapas. Syftet med undersökningen var att undersöka lärares åsikter om att motverka könsroller. Denna undersöknings fokus hamnar på lärarens perspektiv och dennes syn på sina egna handlingar, förhållningssätt, erfarenheter och medvetenhet kring motverkandet av könsrollerna. Metoden som användes var kvalitativa intervjuer med kvalitativ analys som utgick ifrån problemformuleringen: Hur ser lärare på sitt eget förhållningssätt till könsroller i sin praktik? Anser sig lärare leva upp till uppdraget enligt Lpo94 att motverka könsmönster?

  Enligt undersökningen visar lärarna en tendens att arbeta med jämställdhet men inte problematisera könsrollerna vilket innebär att de därför inte heller motverkar dem. Diskussionen rör sig runt att det är individen som ska bemötas utifrån sina förutsättningar, men undersökningen konstaterar också att det i samband med bristande medvetenhet om genusstrukturer leder till att könsrollerna fortfarande lever kvar i skolan. Lärare säger sig behöva mer kunskap för att kunna problematisera genusfrågor i skolan. Undersökningen visar också att medvetenhet i det praktiska arbetet såväl som den teoretiska är bristande då i förhållande till möjligheten att arbeta mot könsrollerna.

  Tilldelningsdatum2007-juni-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '