”Det är ett fantastiskt verktyg men samtidigt blir jag lite mörkrädd”
: En forskningsstudie om pedagogers uppfattningar kring surfplattan i förskolan.

 • Elin Andersson
 • Johanna Magnusson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med studien är att undersöka pedagogers uppfattningar kring surfplattan som artefakt i förskolans verksamhet. Det här är en kvalitativ studie som gjordes tillsammans med fyra pedagoger som deltog vid semistrukturerade intervjuer. Vårt resultat visar en generell positiv uppfattning bland pedagogerna men de ser att det finns utvecklingsmöjligheter inom området. En slutsats vi har gjort är att pedagogers uppfattningar av surfplattan i förskolans verksamhet är beroende på deras erfarenhet och vilken relation de har till artefakten. Pedagogers uppfattningar påverkar även användandet av surfplattan i förskolans verksamhet.

  Tilldelningsdatum2018-jan.-05
  OriginalspråkSvenska
  HandledareMarie Fridberg (Handledare) & Lars-Erik Nilsson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Förskollärarutbildning

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

  Nyckelord

  • förskola
  • ikt
  • pedagoger
  • surfplatta
  • uppfattningar

  Citera det här

  '