"Det är ju bra att kunna räkna, eller hur?"
: - gymnasieelevers attityder till kunskapsmålen i matematik A

 • Ulrika Tollgren
 • Hilda Hyddesten

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  Alla gymnasielever läser kärnämneskursen matematik A. Syftet med detta arbete är att undersöka elevernas attityder till ämnet matematik samt vilken nytta eleverna uppfattar att de har av de nationella kursmålen för matematik A i privatlivet och i sin studieinriktning.

  Undersökningen genomfördes som en enkät i tre studieförberedande klasser och i tre yrkesförberedande klasser på en medelstor gymnasieskola i södra Sverige. Eleverna i samtliga klasser värderar ämnet matematik så som viktigt, även om de inte tyckte det var roligt. Endast eleverna på det naturvetenskapliga programmet uppfattar ämnet som både viktigt och roligt. Eleverna på samhällsvetenskapligt program med fotbollsprofil samt eleverna på barn- och fritidsprogrammet uppfattar matematiken som viktig och tråkig.

  När eleverna värderade de olika kursmålen i relation till sin elevsituation värderade eleverna på de studieförberedande programmen de olika målen jämt över som ganska viktiga med motiveringen att de krävs för att klara kursen. Eleverna i de olika yrkesförberedande programmen värderade klassvis målen tydligt som olika viktiga beroende på sin studieinriktning. De motiverade sina svar med många praktiska exempel och värderade de mål, som hade praktisk koppling till deras yrkesutbildning, högt.

  Tilldelningsdatum2010-juli-14
  OriginalspråkSvenska
  HandledareKristina Juter (Handledare) & Örjan Hansson (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Pedagogik

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Didaktik (50302)

  Nyckelord

  • attitder
  • motivation
  • elevperspektiv
  • kärnämne
  • matematikundervisning
  • kursmål

  Citera det här

  '