"Det är ju viktigt att vi finns där och höjer ribban"
: En undersökning om hur verksamma pedagoger tar tillvara och utmanar barns läsing och skrivning i förskolan

 • Malin Söderström
 • Karin Ewerlöf

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Under pågående lärarutbildning har vi upplevt att det finns delade meningar om huruvida pedagoger ska ta tillvara och utmana barns läsning och skrivning i förskolan. Med utgångspunkt i detta blev syftet med undersökningen att belysa hur verksamma pedagoger arbetar för att ta tillvara och utmana barns läsning och skrivning i förskolan med barn i åldrarna tre till sex år. Intervjuer och observationer genomfördes i fyra olika förskolor. I forskningsbakgrunden framkommer olika forskares och författares uppfattningar angående barns läs- och skrivutveckling i förskolan. I problempreciseringen ingår frågor som hur pedagoger i förskolan tar tillvara och utmanar barns läsning och skrivning, använder pedagoger olika språkstimulerande material i verksamheterna, vad i såfall, hur föräldrar blir delaktiga i arbetet med barn läs- och skrivutveckling. Den teoretiska utgångspunkten i undersökningen är det sociokulturella perspektivet där lärandet sker i gemenskap med andra människor. Resultatet visar att majoriteten av pedagogerna har ett positivt synsätt gällande barns läsning och skrivning i förskolan, det vill säga, att de försöker ta tillvara och utmana barns kunskaper och förmågor inom läsning och skrivning på olika sätt. Men resultatet visar även att några av pedagogerna har stött på motvilja från skolans håll.

  Ämnesord: Läs- och skivutveckling, pedagoger, barn, förskola, utmana, lärande

  Tilldelningsdatum2010-feb.-01
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAnnette Ewald (Handledare) & Ingrid Lindahl (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

  Nyckelord

  • läs- och skrivutveckling
  • pedagoger
  • barn
  • förskola
  • utmana
  • lärande

  Citera det här

  '