"Det är klart man tittar med fritidspedagogögon, men det är ju ändå deras lek."
: En kvalitativ studie av fritidspedagogers förhållningssätt till lek

 • Christian Andersson
 • Linus Svensson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med denna uppsats är att studera fritidspedagogers förhållningssätt till leken på fritidshemmet. Studien är en kvalitativ undersökning där observationer av fritidspedagogers förhållningssätt till barnens lek studeras. Genom intervjuer studeras också tre fritidspedagogers åsikter om leken på fritidshemmet. Resultatet visar att fritidspedagogerna ser på leken som en viktig och självklar del av fritidshemmet. Vår undersökning visar även på att denna lek inte ska störas av vuxna och att fritidspedagogens roll är att iaktta och observera barnens lek.

  Tilldelningsdatum2012-mars-09
  OriginalspråkSvenska
  HandledareCharlotte Tullgren (Handledare) & Ingrid Lindahl (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)

  Nyckelord

  • lek
  • fritidshem
  • fritidspedagog
  • fri lek

  Citera det här

  '